วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วัดสันมะเกี๋ยง ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา เพิ่มแสงสว่างในชีวิต 24 ก.ค.นี้

วัดสันมะเกี๋ยง ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา เพิ่มแสงสว่างในชีวิต 24 ก.ค.นี้

วันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ตรงกันวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.2564 ทางวัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา เพิ่มแสงสว่างในชีวิต เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรวัดสันมะเกี๋ยง ในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีนี้ ซึ่งชุดถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาเสริมดวงชะตา สามารถบูชาได้ชุดละ 250 บาท รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในวัด ที่มีพระภิกษุสามเณรในวัด มีจำนวนมากถึง 30 รูปที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วย

จึงขอเชิญชวนศรัทธานักศิลนักบุญประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พัฒนาวัดสันมะเกี๋ยง เลขที่บัญชี 553-0-35610-9 สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรอิเลคทรอนิคส์ได้ โทร 092-9195597 ทุกวัน และขอให้ท่านและครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ไม่อด ไม่จน มีปัญญาดุจแสงสว่างแสงเทียน มีอริยทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอก

วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น”วันพระรัตนตรัย” อีกด้วย

ส่วนวัดสันมะเกี๋ยง ทางวัดได้อัญเชิญ “ไอ้ไข่ พ่อท่านเทิ่ม” จากวัดสระสี่มุม จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ศรัทธาประชาชนทางภาคเหนือและชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร “ขอได้ไหว้รับ” ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อขอได้ตามที่ขอแก้บนโดยจุดประทัดถวายน้ำแดง และเสื้อผ้าชุดทหาร และของเล่นเด็กได้ที่วัดสันมะเกี๋ยงแห่งนี้ได้เลย

อย่างไรก็ตาม การเข้าวัดทำบุญทางวัดก็ได้จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าวัด ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้เว้นระยะห่างในการเข้าไปกราบไหว้วัตถุมงคลในวัดด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: