วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยร่วมงานส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด พร้อมมอบข้าวสารอินทรีย์แก่สมาชิกแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดและข้าวสารอินทรีย์ พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ณ จุดพักคอย ไร่ดักแด้ โดโด้ อำเภอธวัชบุรี และโรงพยาบาลสนามวัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: