วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์) อำเภอธวัชบุรี โรงพยาบาลสนาม ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง (โดยได้ร่วมตรวจ Rapid Test เพื่อเป็นการนำร่องแก่ประชาชนด้วย)

และศูนย์พักคอยบ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบน้ำดื่มและข้าวสารอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของโรงพยาบาลสนามอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: