วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) วาระการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 แม่สาย (ศปก.อ.)

(คลิป) วาระการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 แม่สาย (ศปก.อ.)

/////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. ตามนโยบายการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้สั่งการให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.แม่สาย พร้อมด้วย นพ. ศิริศักดิ์ นันทะ ผอ.โรงพยาบาลแม่สาย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่สาย และหัวหน้าหน่วยงานราชการ – ภาคเอกชน – ทหาร -ตำรวจ – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 ตำบล ในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัศโควิด-19 และมาตรการควบคุมป้องกันใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน ตามคำสั่งของคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 1.ในแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับตามระบบ (เจียงฮายปิ๊กบ้าน) 2.แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ใช้มาตรการเข้มงวด 3 .แนวทางการปฏิบัติสำหรับคนไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ และได้ทำเรื่องเดินทางกลับตามช่องทางที่ถูกต้อง บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ด้านชายแดน อ.แม่สาย 4.พิจารณาสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ระดับ ตำบล – อำเภอ ที่มีแผนรองรับเอาไว้แล้วถึง 12 ที่แยกกักกัน ในเขตพื้นที่ทั้ง 8 ตำบล ในอำเภอแม่สาย

///////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน //////////

%d bloggers like this: