ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

“ศรีพรรณ์” รับรางวัลดีเด่น “บุคคลตัวอย่าง” วันอสม. อ.สารภี ปี62 ที่ โรงเรียนสารภีพิทยาคมเชียงใหม่

วันอสม.สารภี จัดงานคึกคักเครือข่ายแน่น “ศรีพรรณ์” รับรางวัลดีเด่น “บุคคลตัวอย่าง” ที่ โรงเรียนสารภีพิทยาคมเชียงใหม่

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน(อสม.) อ.สารภี จัดงานวันอสม.กันอย่างคึกคัก สมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นนายอำเภอมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างวงการอสม.ปลื้ม ประธานเปิดชื่นชมผลงานทุกคนล้วนเสียสละทำงานด้วยความอดทนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงแม้ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดแต่ด้านผลงานแล้วชี้ได้ถึงความเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองและดูแลสุขภาพชีวิตของสังคมวันอสม.แห่งชาติ

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอสม.แห่งชาติ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมีพี่้น้องสมาชิกในเครือข่ายอสม.ทุกหมู่บ้านตำบลของอำเภอสารภี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันอสม.กันอย่างเนืองแน่นพร้อมกับมีกิจกรรมด้านการแสดงบนเวทีตลอดจนมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอสม.ดีเด่นและบุคคคลดีเด่นของแต่ละอสม.ในเครือข่ายขึ้นรับรางวัลบนเวทีนำมาซึ่งความปราบปลื้มสร้างความกำลังใจในการทำงานในวงการอสม.ได้เป็นอย่างดี รอยยิ้มและความภาคภูมิใจในผลงานและการจัดนิทรรศการผลงานของอสม.ของแต่ละตำบลชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานเสียสละเพื่อสังคม

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภีกล่าวว่า การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอสม.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่นนั้น เปรียบเสมือนสิ่งที่จะเป็นกำลังใจในการทำงานให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันเสียสละทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลของตนเองและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นฟันเฟืองด้านการพัฒนาประเทศชาติ วันอสม. แห่งชาติปี2562 จึงขอเป็นกำลังใจให้กับชาวอสม.อ.สารภีคนและผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ด้านนางศรีพรรณ์ เขียวทอง ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวันอสม.แห่งชาติปีนี้ของอำเภอสารภีปี 2562 หลังขึ้นรับรางวัลพร้อมกับสมาชิกอสม.ฯที่ได้รับรางวัลร่วมกันแล้ว ได้มีเพื่อนๆอสม.ต่างมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจด้านการทำงานให้กับสังคมประเทศชาติ นางศรีพรรณ์ฯ ได้เผยถึงความรู้สึกในการที่ได้เข้ารับรางวัลในปีนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัวและตนเอง ที่ตลอดมาได้ตั้งใจทำงานรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลดังกล่าวจะเป็นขวัญและกำลังใจให้การทำงานในอนาคตให้ดียิ่งๆขึ้นไป และพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมการทำงานให้กับสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าทำงานอยู่ในสถานะใด จะไม่ทอดทิ้งชาวอสม.สารภี พร้อมร่วมทำงานอย่างเต็มที่เมื่อมีกิจกรรมและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สารภีในระบบเครือข่ายอสม.นางศรีพรรณ์ กล่าวทิ้งท้าย.
ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน