ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประเพณีบวงสรวงกู่บูชาท้าวคันธนาม อำเภอโพนทราย ประจำปี 2567

23 เมษายน 2567 นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานประเพณีบวงสรวงกู่บูชาท้าวคันธนาม ประจำปี 2567 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน ณ โบราณสถานวัดกู่คันธนาม ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยภายในงานมีพิธีสักการะบูชาบวงสรวงโบราณสถานกู่คันธนาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การรำอัปสรา รวมถึงการแสดงรำศรีโคตรบูรณ์ โดยนางรำจาก หน่วยงานต่าง ๆ เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกทุกตำบล ทุกหมู่บ้านในเขต อ.โพนทราย จำนวนกว่า 700 คน

ซึ่งวัดกู่คันธนาม เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นท้าวคันธนาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอโพนทราย ที่ชาวบ้านมักจะพากันไปกราบไหว้ขอพร ก่อนเริ่มทำการเกษตรเพื่อให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล และในขึ้น 15 ค่ำของเดือน 5 ตามปฏิทินโบราณ ชาวบ้านจำนวนมากก็จะพากันมาร่ายรำเพื่อขอฝนและขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

สมนึก บุญศรี  รายงาน