ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“โรงพยาบาลลานนา” ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีซ้อน ในงานและรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ณ ห้องอินพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

“โรงพยาบาลลานนา” ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีซ้อน ในงานและรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ณ ห้องอินพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สสค.เชียงใหม่ นำโดยนายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการฯในครั้งนี้

ซึ่งในปีนี้ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน) ชื่อในการดำเนิน สถานประกอบการ “โรงพยาบาลลานนา” ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2558– พ.ศ.2562 ) โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คุณศุภลักษณ์ มิทเชลล์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ณ ห้องอินพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา