ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สอบเข้มผู้สูงอายุ หลังเรียนจบภาคการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดการเรียนสอนนักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ พร้อมทั้งจัดการสอบทันทีหลังจบภาคเรียนที่ 1

สอบเข้มผู้สูงอายุ หลังเรียนจบภาคการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดการเรียนสอนนักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ พร้อมทั้งจัดการสอบทันทีหลังจบภาคเรียนที่ 1

วันที่ 12 พ.ย.62 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการจัดการสอบวัดผลผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ “Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ” ปีที่2 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สถานีวิทยุ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากมีการเรียนการสอน ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. เมื่อจบภาคเรียนที่ 1จึงจัดให้มีการสอบวัดผลขึ้น โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมสอบครั้งนี้กว่า 100 คน
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากมีโครงการ “Maehia Model” นำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ และได้รับจากตอบรับที่ดีในปีที่ 1 จึงได้ขยายผลสู่เครือข่ายผู้สูงอายุทางอากาศ นำร่องทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้จัดทำข้อมูลต่างๆ โดยทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหลักสูตร ภายใต้โครงการ “สูงวัยม่วนใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น” ครั้งนี้เป็นปีที่2 ที่ได้ดำเนินการ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุทางอากาศ ระดับประเทศ และได้กำหนดวิทยากรและดำเนินการ ประสานหารือทุกฝ่าย เดินหน้าผลิตเนื้อหาผ่านทางรายการวิทยุให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 100 คน ได้รับฟังเพื่อประเมินผลความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ซึ่งปีนี้ กำหนดหลักสูตร ออกเป็น 3 ภาคเรียน ผ่านการเรียนการสอน โดยภาคเรียนที่ 1 เน้นเรื่อง วิถีล้านนา ธรรมะศึกษา ภาคเรียนที่ 2 เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 3 เน้นเรื่อง สิ่งที่ผู้สูงอายุควรรู้ สุขภาพ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละ 8 ตอน และมีการสอบ 1 ครั้งหลังจบแต่ละภาคเรียน เพื่อป้องกันการลืมของผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นการพัฒนาสมองผู้สูงอายุ ป้องกันโรคสมองเสื่อม สำหรับการสอบในครั้งนี้ กำหนดข้อสอบออกเป็น 40 ข้อ ผู้สูงอายุต้องผ่านการประเมิน 20 ข้อขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นกรณีศึกษานำร่องสู่การพัฒนาและขยายผลต่อไป โดยมีการนำเสนอผ่านทางวิทยุ ม.ก. ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 ทุกวันอังคาร เวลา 16.00 น. – 16.30 น. ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. และ Facebook เทศบาลเมืองแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่สามารถรีรันได้ทั้งภาพและเสียง โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับวิทยุ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง