Uncategorized ข่าว เชียงราย

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย ปกครอง – เทศบาล – กู้ภัยเชียงแสน ทำการกู้รถพ่วงเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมันเบนซิน 5 หมื่นลิตร

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย ปกครอง – เทศบาล – กู้ภัยเชียงแสน ทำการกู้รถพ่วงเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมันเบนซิน 5 หมื่นลิตร
วันนี้ 12 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 -1200 น . นายประสงค์ หล้าอ่อนนายอำเภอเชียงแสน ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ปกครอง – เทศบาล – กู้ภัยเชียงแสน ได้ทำการกู้รถพ่วงเทรนเลอร์บรรทุกน้ำมันเบนซิน 5 หมื่นลิตร ได้บูรณาการร่วมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ทำการกู้รถพ่วงเทรนเลอร์บรรทุกน้ำมัน ของบริษัท หมวยเจริญ หมายเลขทะเบียนรถ Thailand 70 – 7549 เชียงราย ที่ประสบอุบัติเหตุขับพุ่งชน ตึกอาคารพาณิชย์สามชั้นโขงวิวพลาซ่า เลขที่ 880/5 1 บริเวณสามแยกไฟแดง บ้านห้วยเกี๋ยง. ต. เวียง อ.เชียงแสน จ เชียงราย เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 02.50 น. ผลการดำเนินการกู้รถพ่วงเทรนเลอร์บรรทุกน้ำมันเบนซิน 5 หมื่นลิตร การปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกภาคส่วนประชุมวางแผนหารือประเมินสถานการณ์ก่อนเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัย 

ด้านอำเภอเชียงแสน จะได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน อ.เชียงแสน การแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าวัตถุไวไฟอันตราย ในวันที่ 20 พ.ย .62 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน เพื่อหาแนวทางในการลำเลียงขนส่งสินค้าให้ปลอดภัยในทรัพย์สินของพี่ของประชาชนชาวเชียงแสน ซึ่งเหตุการณ์รถพ่วงเทรนเลอร์บรรทุกน้ำมันเบนซิน 5 หมื่นลิตร ประสบอุบัติเหตุขับพุ่งชน ตึกอาคารพาณิชย์สามชั้นโขงวิวพลาซ่านี้ ซึ่งถ้าถังบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดเสียหายหรือรั่วซึมขึ้นมาและมีประกายไฟอาจมีการระเบิดสร้างความเสียหายในรัศมีวงกว้างบริเวณโดยรอบของตัวตึกอาคารและบ้านเรือนประชาชน

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////////// รายงาน //////////////////