Uncategorized

ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ผบ.ฉก.นย.ทร. ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 60 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส และร่วมปฏิบัติภารกิจ พบปะเยี่ยมเยียนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนบ้านละเวง หมู่ 3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี หลังจากนั้น ผบ.ฉก.นย.ทร./คณะผู้แทนวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 60 ได้ลงพื้นที่ต่อ ที่บ้านทอนอามาน หมู่ 11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินจำนวนหนึ่งให้กับ น.ส.ปารีดะ เจะเฮาะ ซึ่งมีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ เบื้องต้น

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้นำศาสนา ประชาชน ที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807