Uncategorized

อบจ.ตาก ผ่านวาระ 2- 3 เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี 2562

อบจ.ตาก ผ่านวาระ 2- 3 เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี 2562

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก นำคณะผู้บริหารรองนายก อบจ.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข -นายชัชวาลย์ แสงจ้า รองนายก อบจ.ตาก -และทีมเลขานุการฯ-ที่ปรึกษา เช่นนายทิพย์ ฤาชัยตระกูล- นายกฤษณะ จันทร์อินทร์ เข้าร่วมประชุมสภา อบจ.ตาก โดยมีสมาชิกสภาสภา อบจ.ตาก ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 นายนิรันดร์ หงษชาติ ประธานสภา อบจ.ตาก ทำหน้าที่ เป็นประธานการประชุม สภา ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ตาก อ. เมืองตาก จ.ตาก โดยนายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เขต 1 นครแม่สอด ขวัญใจประชาชน และนายปกรณ์ สตะนีกรรณ สจ.ปั้ง ส.อบจ.ตาก เขต อ.พบพระ- สจ.หน่าย นายอำพร นันทหาร ส.อบจ.เขต 2 นครแม่สอด- สจ.สิทธิ์ นายณัฐวัฒน์ ชัยสงค์ ส.อบจ. เขต 3 แม่สอด สจ.ขวัญใจประชาชน และ สจ.ท่าน อื่นๆ เดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นความญัตติร่างข้อ บัญญัติ อบจ.ตาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วาระที่ 2 และ 3 เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาจังหวัดตาก ทุกด้านทั้งด้าน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับนายณัฐวัฒน์ ชัยสงค์ หรือ สจ.สิทธิ์ ส.อบจ.ตาก เขต 3 อ.แม่สอด ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส. ที่จะมีขึ้นในครั้งหน้า ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ปี 2560 นั้น สจ.สิทธิ์ ณัฐวัฒน์ ประกาศชัดเจน ลง สส.ตาก เขต 2 พรรคพลังท้องถิ่นไทย


//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน