Uncategorized

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561
วันนี้(22ส.ค.61)เวลา 09.00น.นายหนู สิงห์เกื้อ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา. ประจำปี 2561. ที่วัดโพธาราม หมู่ที่5. ต.หนองตาไก้ ฯ และเลี้ยงพระเพล มีประชาชนเข้ามาร่วมโครงการประมาณ 200คน
โดยมีพระครูประทีปโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลหนองตาไก้ฯเจ้าอาวาสวัด ได้แสดงธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ. เสร็จแล้วแยกย้ายช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณวัดที่กำลังก่อสร้างพระอุโบสถ

คณิต ไชยจันทร์ /รายงาน