Uncategorized ข่าว สตูล สถานที่ท่องเที่ยว

อบต.ควนกาหลง จ.สตูล จัดงานสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

อบต.ควนกาหลง จ.สตูล จัดงานสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมาณ บริเวณลานคอนกรีตสวนสุขภาพ บ้านซอย 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลงเป็นประธานเปิด สืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง กล่าวรายงาน ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง สภาวัฒนธรรมตำบล ควนกาหลง พี่น้องประชาชนตำบลควนกาหลง และพื้นที่ใกล้เคียง การจัดเทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานโดยจะจัดในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณของแม่น้ำ ลำคลอง อันมีความหมายต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งเป็นการขอขมาพระแม่คงคาด้วยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียน ภายในงานมีการการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดคุณยายนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การแข่งขันพายเรือเก็บกระทง (กระบะผสมปูน)

การแสดงต่างๆบนเวที การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือด้วยดี จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง, สมาชิกอปพร. ตำบลควนกาหลง, ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ พี่น้องประชาชนที่ได้ จัดส่งกระทง หนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศ นางนพมาศ และผู้เข้าแข่งขันพายเรือเก็บกระทง (กระบะผสมปูน) เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งกลุ่มแม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาและฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำลำคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป

https://youtu.be/ly3y8zJCbAg

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล