Uncategorized

ปราจีนบุรี ผอ.อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงแจงระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน!!

ปราจีนบุรี ผอ.อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงแจงระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน!!

วันที่ 23 สค.61นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวถึงการะบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงว่า ทางอ่างเก็บน้ำมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนประกอบกับอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำมากและมีฝนตกในปริมาณมากจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกในปริ
มาณพอเหมาะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
(โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)หมู่ที่ 8 ต. แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีความจุน้ำ295 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักน้ำจากแควโสมงไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 194.04
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็น65.78% ของความจุเนื่องจากช่วงนี้ฤดูฝนและมีฝนตกในพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นจำนวนมาก ทำให้มี
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับในช่วงเดือน สค.-กย.ของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีฝนตกเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงและจะมีน้ำไหลลงอ่างปริมาณมากเช่นกัน ดังนั้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เพื่อพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำฯให้สามารถรองรับน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำฯได้ โดยจะระบายวันละประมาณ 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือในปริมาณที่เหมาะสม กับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำฯและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านท้ายน้ำไม่ให้เกิดความเสียหายของชาวเกษตรกรชาวสวน ในพื้นที่ใกล้เคียงทางโครงการจึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบโดยจะเริ่มระบายตั้งแต่วันที่ 23 สค.61เป็นต้นไป และมี
หนังสือเวียนถึงอบต.ใน
พื้นที่ทุกแห่งทราบ การระบายน้ำออกจากห้วยโสมงในครั้งนี้นั้น น้ำจากสระแก้วได้หยุดระบายแล้ว ซึ่งให้ทางห้วยโสมงระบายน้ำออกด้านเดียวนายวีเชียรกล่าวอีกว่าหากน้ำมีปริมาณมากก็จะประสานให้กรมชล
ประทานเปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่ง3-4 จุดเพื่อแบ่งเบาน้ำ หากยังมีน้ำมากอยู่จะลดลงอีกซึ่งทางอ่างฯได้ระบายน้ำน้อยกว่าที่กำหนดไว้เดิมก่อนเพื่อให้ตัวอ่างฯปรับสภาพป้องกันพังทลาย ฝากข่าวถึงประชาชนชาวปราจีนบุรีไม่ต้องกังวลกลัวน้ำท่วมทาง
อ่างฯจะคอยตรวจเช็คระดับน้ำร่วมกับกรม
ชลประทานเป็นระยะๆ หากน้ำที่ปล่อยไปมากจนสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนจะหยุดระบายน้ำออกทันที
นางพรทิพย์ แซ่โค้ว
อยู่บ้านเลขที่ 305 เทศ
บาลกบินทร์บุรี ชุมชน
ตลาดเก่ากล่าวว่าน้ำเพิ่ม
ขึ้นราว 15 ซม.บางจุด
หากทางห้วยโสมงปล่อย
น้ำออกมาอยู่ในระดับนี้
ประชาชนในพื้นที่รับได้
ไม่เดือดร้อนเพราะยัง
สามารถเดินไปไหนมา
ไหนได้สะดวก…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…