วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสนาม ห้องประชุมอำเภอเชียงขวัญ นายทินกร อ่อนประทุม ในฐานะคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ร่วมกับนางสาววสกมล อ่อนประทุม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ…นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางนายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นาย นายสุทธินัย จันทะสอน…หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสาระสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมามอบของบริจาค-ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำ หน้ากากอนามัย และเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ บุคลากร ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม อำเภอ..เชียงขวัญ..โดยมีนาย..สุทัศน์..ชัยเทพ….นายอำเภออำเภอเชียงขวัญพร้อมด้วย…นายวัชระ สิงห์เปี้ย…ปลัดอาวุโส นายจรูญ อุ่นทวง สาธารณะสุขอำเภอเชียงขวัญ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน อำเภอเชียงขวัญ มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด …34….คน มีผู้ป่วยหนัก(ระดับ สีแดง ) มีผู้ป่วยติดเชื้อเริ่มแสดงอาการ(สีเหลือง) จำนวน.14..คน ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลสนาม รักษาหาย 14 คน และเสียชีวิต 1 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ. ซึ่งกักกันตัวอยู่ที่ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จำนวน…5….คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุด โดยทางอำเภอได้จัดให้ กักตัวที่ บ้านตนเองจำนวน.. .7…คน และกักตัวที่ศูนย์กักตัวแต่ละตำบล จำนวน…7….คน
โดยนายทินกรกล่าวว่า”ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานด่านหน้าทุกท่าน ตั้งแต่ท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำชุมชนทั้งฝ่ายท้องที่ และท้องถิ่น และที่สำคัญคือ อสม.ทุกท่าน
ทั้งนี้ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยอีกบทบาทหนึ่งท่านเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งในอีกบทบาทท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านก็ฝากให้กำลังใจบุคลากรทุกท่าน รวมทั้งผู้ป่วยและติดเชื้อทุกคนเช่นกัน พร้อมกับได้สมทบของบริจาคมาร่วมกับผม ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย ทั้งจากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย จากมูลนิธิเสนีย์ ปราโมทย์
และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทางอำเภอได้นำไปจัดสรรให้กับครอบครัวทุกครอบครัวต่อไป” ทั้งนี้นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง.ได้ร่วมบริจาคสมทบ อีก 5,000 บาท
โดยนายอำเภอได้กล่าวขอบคุณและได้ฝากความขอบคุณไปยังท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ และท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ท่านมีความห่วงใยในพี่น้องอำเภอเชียงขวัญ และหากมีแนวทางนโยบายสำคัญทางอำเภอเชียงขวัญยินดีช่วยผลักดันเต็มที่

หลังจากการมอบสิ่งของที่โรงพยาบาลสนามอำเภอเชียงขวัญแล้วนายทินกรและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบของบริจาคยังศูนย์กักตัวของผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ที่ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพระธาตุ ตำบลพระเจ้า ตำบลบ้านเขือง และตำบลหมูม้น ต่อไป

////////\\
ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด
มานะ เหนือโท รายงาน 084 6867 715

%d bloggers like this: