ไชยสถานฟิต!ซ้อมแผนดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

ไชยสถานฟิต!ซ้อมแผนดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

เทศบาลตำบลไชยสถาน นำโดยนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน อ.สารถี จ.เชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการซ้อมแผนดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน เพื่อซักซ้อมการรับมือกับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิงอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร สังกัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง มาให้ความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลป่าบงในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำดับเพลิงเพื่อเข้าร่วมซักซ้อมแผนปฏิบัติการในวันดังกล่าว
นายกเทศมนตรีฯกล่าวย้ำว่าเพื่อให้เจ้าหน้ารับผิดชอบได้มีการตื่นตัวพร้อมกับมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะมีความชำนาญในการบังคับใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้วยความรวดเร็วแม่นยำไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการปฏิบัติการซ้อมแผนในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีฯกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: