วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะฯ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคและหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งอาหารกลางวัน ไปมอบให้ ผู้พิการ ทุพพลภาพซึ่งได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ณ มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อถวายไปพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: