ตร.เขาหลัก จัดอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ดึงประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วม

ตร.เขาหลัก จัดอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ดึงประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดคมนียเขต (วัดคึกคัก)
พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายระดับตำบล โดยมี พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา รอง ผบก.ภ.จว.พังงา , พ.ต.อ.จิระวัฒน์ สาระรัมย์ ผกก.สภ.เขาหลัก พ.ต.ท.อุดม ผอมนุ่ม รอง ผกก.ป.ฯ ,พ.ต.ท.วิชัช คงคาไหว สวป.ฯ ,นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก นายจำรัสหลีเจี๊ยะ กำนันตำบลคึกคัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลักและประชาชนในพื้นที่ตำบลคึกคัก ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายประชาชนระดับตำบล
โดยพ.ต.ท.อุดม ผอมนุ่ม รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม กล่าวรายงาน ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับในพื้นที่ เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การดำรงชีพ การประกอบอาชีพหรือกิจการต่างๆในพื้นที่ คุณภาพชีวิตก็ตกต่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัย ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น จากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของตำรวจภูธร เขาหลัก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตำรวจภูธรเขาหลัก จึงจัดให้มีการอบรมสร้างเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ มีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ร่วมกับสถานีตำรวจประชุมวางแผน ประสานงาน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายระดับตำบล ให้คำปรึกษา ความรู้ต่างๆ แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ วิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน ท้องถิ่นพฤติการณ์ของบุคคลในพื้นที่ เป็นแกนนำในการเชิญชวน และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ แจ้งข้อมูลเบาะแส ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข และอุบัติภัย แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ การแจ้งข่าวก่อนเกิดเหตุ สอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย การแจ้งข่าวขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ของ ต.คึกคัก เป็นอย่างดี และได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ชัด แม้พื้นที่ในความรับผิดชอบ ของ สภ.เขาหลัก จะเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีประชากรแฝงมาอาศัยอยู่กันจำนวนมาก แต่กลับพบว่าปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด ลักทรัพย์ ปล้นจี้ อุบัติเหตุ น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

%d bloggers like this: