วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย พัดลมตั้ง 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 12 ตัว อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ สนามฝึกกองทัพเรือ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย พัดลมตั้ง 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 12 ตัว

อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิศรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นผู้รับมอบ

.
ทั้งนี้ ได้รับฟังแนวทางการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม ที่จะต้องมีการปรับพื้นที่และขยายจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน และแนวทางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาขยะโดยเฉพาะปัญหาขยะติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น จึงต้องมีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแล เพื่อความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: