ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ตม.เชียงใหม่ สุ่มตรวจสอบสถานศึกษาและมูลนิธิในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ตม.เชียงใหม่ สุ่มตรวจสอบสถานศึกษาและมูลนิธิในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม., พล.ต.ท.สรร พูลศิริ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนจับกุม ของ สตม. บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 จึงสั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดดำเนินการปล่อยแถวระดมกวาดล้างพร้อมกัน ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วย ภายใต้ยุทธการ “Lanna Force Check#2” ตามวงรอบแผนมาตรการควบคุมบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ด้วยเหตุผลเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มูลนิธิ หรือสมาคม ในความรับผิดชอบ

ตม.จว.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ
พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามฯ ออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ด้วยเหตุผลเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ, เอกชน และเหตุผลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในมูลนิธิฯ ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2566 ตม.จว.เชียงใหม่ สุ่มตรวจสอบสถานศึกษาและมูลนิธิในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิฯ มีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและสามารถติดต่อได้ทุกคน รวมไปถึง คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลเพื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบ มีการเข้าเรียนถูกต้องตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด และสามารถติดต่อได้ทุกคน ทั้งนี้ได้แจ้งให้สถานศึกษาเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้าเรียนของคนต่างด้าวตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.เชียงใหม่
ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.เชียงใหม่ : https://chiangmai.immigration.go.th หรือ Facebook : https://www.facebook.com/immchiangmai หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 0 5320 1755.

ทรงวุฒิ ทับทอง