กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบสิ่งของอุปโภค และบริโภค ช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชนรอบค่าย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้เดินทางไปมอบบ้านพร้อมเครื่องเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับ เด็กหญิง จิราทิพย์ พิมมยาง ณ บ้านเลขที่ 376/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง เด็กหญิง จิราทิพย์ ฯ เป็นนักเรียนเรียนดีแต่ด้อยโอกาส ปัจจุบันครอบครัวได้อยู่อาศัยร่วมกัน ทั้งหมด 3 คน คือ นาง อ้อยทิพย์ แสงคำ (อ้อย) อายุ 39 ปี คุณเเม่ อาชีพ รับจ้างทั่วไป เด็กหญิง
จิราทิพย์ พิมมยาง (อีฟ) อายุ 14 ปี เป็นผู้มีผลการเรียนดี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการเเข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 จ.ศรีสะเกษ และรางวัลชมเชย การเเข่งขันเด็กเก่งคิด คณิตศาสตร์ ม.1 – ม.6 ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และ เด็กหญิง กนกวรรณ เทพวงศ์ (วาสนา) อายุ 11 ปี (เป็นหลานของนางอ้อยทิพย์ ) นาง อ้อยทิพย์ และครอบครัว โดนไล่ที่ เนื่องจาก อาศัยอยู่ในที่ดินของญาติ นาย วิทวัส ขวัญทอง อายุ 41 ปี ที่เป็นสามี และในปัจจุบัน นาย วิทวัส ฯ ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 64 ทางญาติของ นาย วิทวัส ขวัญทอง จึงของคืนที่ดินทำให้ แม่และน้อง ไม่มีที่อยู่อาศัย ทางโรงเรียนจึงได้ระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินผืนใหม่แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 และหน่วยงานอื่นๆในท้องที่ได้เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการ ซึ่งปัจจุบัน กองพลพัฒนาที่ 3 ได้ดำเนินการจัดกำลังพลชุดช่างเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ ครอบครัวของ ด.ญ. จิราทิพย์ พิมมยาง ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 โดยก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้แล้ว

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จำกัดผู้เข้าร่วมพิธี และจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในการนี้ ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองโรค ก่อนเข้าบริเวณพิธีฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกองทัพบก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: