วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 “ผสานกำลัง ด้วยมุ่งหวังตั้งใจช่วย ผู้ป่วยโควิดเมืองรถม้า ที่กลับมาสู่บ้านเกิด เปิดโอกาสให้รักษา หายจากโรคา สบายอุราถ้วนหน้ากัน”

มทบ.32 “ผสานกำลัง ด้วยมุ่งหวังตั้งใจช่วย ผู้ป่วยโควิดเมืองรถม้า ที่กลับมาสู่บ้านเกิด เปิดโอกาสให้รักษา หายจากโรคา สบายอุราถ้วนหน้ากัน”

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นจำนวนมาก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (สีเขียว) มีผลตรวจ RT PCR หรือจากชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มีความประสงค์กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา (มีการประสานงานระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจังหวัดปลายทางแล้ว) นำส่งให้ถึงมือแพทย์ และนำเข้าระบบการรักษาอย่างเหมาะสม เดินทางด้วยขบวนรถไฟพิเศษที่มีระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอนตลอดการเดินทาง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และผู้ติดเชื้อได้กลับไปรักษา ณ ภูมิลำเนานั้น ในพื้นที่ จังหวัดลำปางได้ผสานกำลังในการเตรียมการรับผู้ป่วยเหล่านั้น

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 จัด พันเอกธนเดช ธรรมชัย หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 32 และ ร้อยเอกวิสุทธิ์ จันทร์ตาฝั้น นายทหารขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, เจ้าหน้าที่ประจำสถานีศาลาผาลาด และประธานชุมชนบ้านผาลาด ร่วมตรวจพื้นที่ สถานีรถไฟบ้านผาลาด ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่เตรียมการรองรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความประสงค์กลับมายัง จังหวัดลำปาง เพื่อรักษาตามลำดับ สถานีรถไฟศาลาผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: