วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.pinkanakorn.or.th.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: