วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

คุณแม่ดาวรุ่ง จุรีมาศ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด-19

คุณแม่ดาวรุ่ง จุรีมาศ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด-19

————-
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางสุภิดา สุวรรณพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณแม่ดาวรุ่ง จุรีมาศ และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างห้องไอซียูโควิด-19
เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ห้องแยกไอซียูความดันลบที่มีไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างห้องไอซียูรวมขนาด 12 เตียง (ความดันลบ) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สามารถรองรับในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการหนักให้ปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิต จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด” เลขบัญชี 020255070177 สอบถามข้อมูล โทร.043-518200 ตลอด 24 ชั่วโมง

—ให้เครดิต**”*
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ/อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว / วิทวุฒิ บุตรกำพี้ : ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 27 กรกฎาคม 2564
————ข่าว-082-939-2374
ศรีไพร. ทูลธรรม ร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: