ข่าวบันเทิงและกีฬา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

ปั่น Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง ครั้งที่ 2

ชมรมจักรยานและวิ่งอำเภอสันป่าตอง จัดงานปั่น Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ประธานชมรมจักรยานและวิ่งอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันการใช้จักรยานในกลุ่มประชาชนนิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการเดินทาง การทำงานในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การกีฬาแข่งขัน และเพื่อการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงเรียนกีฬา จ.เชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ร่วมกับภาคส่วนพ่อค้า สมาคมฯ ผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของการใช้จักรยาน จังได้มีการร่วมมือกันจัดการแข่งขันจักรยาน “Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเปียง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์ลดอุบัติเหตุใน อ.สันป่าตอง, เพื่อจัดหากองทุนไว้สำหรับนักกีฬาที่สังกัดอยู่ในทีมของ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, เพื่อสนับสนุนให้เด็ก หรือเยาวชน ได้มาออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน ทำให้ห่างไกลและปลอดยาเสพติด โดยมีจักรยานเป็นแรงผลักดัน, เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกับประชาชนในท้องถิ่น, เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของ อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง และอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่, เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมการกีฬาจักรยานของ โรงเรียนกีฬาจ.เชียงใหม่ (อำเภอสันป่าตอง), เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง ประกอบกิจวัตรประจำวันการออกกำลังและการกีฬาและเป็นการลดมวลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศให้น้อยลง

โดยทางชมรมได้กำหนดประเภทการแข่งขันและท่องเที่ยว คือประเภทจักรยานเสือหมอบ ระยะทาง 83 กิโลเมตร, ประเภทจักรยานเสือภูเขา ระยะทาง 66 กิโลเมตร, ประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 32 กิโลเมตร

สำหรับรางวัลและถ้วยรางวัลในแต่ประเภทรุ่นการแข่งขัน แยกเป็นประเภทการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ผู้ที่เข้าอันดับ 1 ถึง 5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ, ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ผู้ที่เข้าอันดับ 1 ถึง 7 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ, ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อยืดคอกลม และถ้วยรางวัลที่ระลึก

สำหรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม“Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 การแข่งขันในสนามนี้ใช้กฎและกติกาการแข่งขันจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, ผู้เข้าแข่งขันจักรยานประเภทเสือหมอบ จะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (road bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด, ผู้เข้าแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา จะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น, จักรยานเสือภูเขาแฮนด์จะต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด, จักรยานเสือภูเขาวงล้อต้องเป็นขนาด 26, 27.5, 29 นิ้วเท่านั้น, จักรยานเสือภูเขาสามารถใช้ยางได้ทุกชนิด แต่ขนาดหน้ายางต้องไม่ต่ากว่า 1.9 นิ้วขึ้นไป, จักรยานเสือภูเขาจานขับเคลื่อนต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ฟันหน้าสูงสุดได้ไม่เกิน 48 ฟัน ส่วน เฟืองขับเคลื่อนหลังต้องเป็นของเสือภูเขา ห้ามใช้เฟืองหลังเสือหมอบ, จักรยานเสือภูเขาใช้โชคหน้าเท่านั้น ห้ามใช้ตะเกียบ, ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน, ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับและติดป้ายเบอร์ที่รถจักรยานและเสื้อทุกคน, ระหว่างเส้นทางการแข่งขัน จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร, รถเซอร์วิสของแต่ละทีม(ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่ง, รุ่นการแข่งขัน อายุให้ใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. ที่เกิด, ผู้ที่เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง, ผู้ที่เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น จะต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการเพื่อ พิสูจน์อายุ ตามปี พ.ศ. ที่เกิด, การประท้วงผลการตัดสินต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้, ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่จักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้ และการตัดสินคณะกรรมการกลางถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่จัดงาน และเส้นทางการแข่งขัน จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จุดเข้าเส้นชัย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สมัครได้ที่Website: event. thaimtb.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น. ค่าสมัคร ประเภทแข่งขัน ค่าสมัคร 500 บาท, ประเภทท่องเที่ยว ค่าสมัคร 500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: Sanpatong Cycling Team – ชมรมจักรยานสันป่าตองหรือ โทร.085 – 0410551, 086 – 9851864 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมจักรยานและวิ่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ภาพ/ข่าว