ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวเชียงใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคําปฏิญาณตนของลูกเสือ เนตรนารี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคําปฏิญาณตนของลูกเสือ เนตรนารี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด และสมาชิกผู้บําเพ็ญประโยชน์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ ห้องประชุม SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึดมั่นจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางการลูกเสือ สมาคมสโมสร ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด สมาชิกผู้บําเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนลูกเสือชาวบ้านทุกหมู่เหล่า ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน ของลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด และสมาชิกผู้บําเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมพิธี จํานวน 1,450 คน
//////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
28 กรกฎาคม 2561