ประโยชน์ของการได้รับวัคซีน

ประโยชน์ของการได้รับวัคซีน
การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันในตัว จะอยู่ในระดับกระแสเลือดและจะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทุกอวัยวะ ทีนี้พอมีภูมิคุ้มกันเหล่านี้แล้วพวกเชื้อต่างที่เข้าไปจะเกิดกองทัพภูมิคุ้มกันต่อต้านในร่างกาย ซึ่งเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ตลอด ถึงเราจะฉีดวัคซีนแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถถอดแมสออกไปเดินตามปกติได้

การที่เราได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วนั้น เราสามารถ รับเชื้อได้ แต่จะไม่รุนแรง ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต ทำให้การรักษาง่ายขึ้น

พี่น้องประชาชนต้องแยกแยะถึงการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถป้องกันจากการป่วยหนักเป็นเบาได้

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา