วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารแก่ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง

สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารแก่ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา มอบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 พร้อมทั้งมอบชุด PPE หมวก เน็ตคลุมผม กาแฟ และขนม ให้แก่บุคลาการทางการแพทย์ที่ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน และนายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง เป็นผู้รับมอบ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: