การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแต่งกายบุรุษ “Men’s Patterns” จากแพทเทิร์นมาตรฐานผสานไอเดีย สร้างความหลากหลายได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์


การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแต่งกายบุรุษ “Men’s Patterns” จากแพทเทิร์นมาตรฐานผสานไอเดีย สร้างความหลากหลายได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ: เครื่องแต่งกายบุรุษ “Men’s Patterns” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปจำนวน ๓๐ คน เข้ารับการอบรมจากวิทยากรคือ นายพงษ์พันธ์ หวังปัญญา

เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอม และอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่การวาดแพทเทิร์น เทคนิคต่าง ๆ ไปจนถึงการตัดเย็บเป็นเสื้อผู้ชาย ๕ แบบ ๕ สไตล์ เสื้อเชิ้ต เสื้อสวมหัว เสื้อป้ายหน้า เสื้อคลุม และเสื้อแบบพิเศษการผสมผสานระหว่างผ้ายืดกับผ้าทอ พร้อมด้วยกางเกง ตามแพทเทิร์นมาตรฐานบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าอบรม เช่น การตัดต่อผ้าลวดลายสีสันต่าง ๆ การเดินเส้น การตกแต่งด้วยกระดุม เป็นต้น ทำให้ได้เสื้อผ้าบุรุษที่มีความโดดเด่น แตกต่าง หลากหลาย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด สามารถนำไปพัฒนาแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนำไปใช้ได้จริง