นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เดินทางลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่


อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันจันทร์ ที่ 17ธันวาคม2561 เวลา10.00น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เดินทางลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้ มอบแนวทางการทำงานให้กับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นชาว ตำบลเมืองทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อ101 รายงาน