รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว”


รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว” เพื่อย้อนอดีตถึงความผูกพันต่อกันระหว่างเพื่อน พี่น้อง ณ สนามหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ