Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด”ประชาชนจิตอาสาตำบลโนนรัง“เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!!

จังหวัดร้อยเอ็ด”ประชาชนจิตอาสาตำบลโนนรัง“เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร 9

ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. ประชาชนจิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสาประชาชนชาวชุมชนบ้านโนนสวรรค์พร้อม
อสม.ตำบลโนนรังสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯพร้อมแม่ครัวประกอบอาหารใน”วันนี้มีเมนูเด็ดส้มตำปู!!

อบต.โนนรังสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ
การขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด *(นั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ)จิตอาสาสนับสนุนด้านแรงงานนั้นจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนการขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าจะเสร็จสิ้นโครงการฯการปฏิบัติงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี.สามัคคีวินัยใส่ใจประชาชน ประสานคุณธรรม!!!

 

________________________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๑ Smart city / รายงาน