คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนล่างมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนล่างมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานกรรมการ คนที่สาม และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการ เป็นผู้แทนมอบเครื่องออกซิเจน High Flow ด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาล 50 พรรษา รวมถึงมอบชุดป้องกัน PPE จำนวน 800 ชุด ให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

.
สำหรับการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ทวีความรุนแรงและพบจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ที่มี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะได้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดศรีสะเกษ ในการช่วยเหลือดูแลและรักษาผู้ป่วย
โควิด-19 เป็นลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: