Uncategorized

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมติดตามผล สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ.ธารทอง อ.เชียงแสน

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมติดตามผล สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ.ธารทอง อ.เชียงแสน
///////////////////////////////
วันนี้ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมหน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ และคณะ ฟังการบรรยายสรุปผลการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ซึ่งได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

//////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน //////////////