Uncategorized

เกษตรกรชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์ พบ ผวจ.ร้องขอให้ช่วยเหลือ หลังเจอปัญหาแผนการรับซื้อและการขึ้นภาษีสรรพสามิต

เกษตรกรชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์ พบ ผวจ.ร้องขอให้ช่วยเหลือ หลังเจอปัญหาแผนการรับซื้อและการขึ้นภาษีสรรพสามิต

นายจักรัตน์ พั้วช่วย อดีต สส.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์และคณะกรมการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์แสดงความยินดีต่อนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสเดียวกันนี้ทางสมาคมได้สะท้อนปัญหาของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบซึ่งกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับแผนการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศงดรับซื้อใบยาในฤดูกาล 2561 รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงอัตราภาษียาสูบในปัจจุบันเพื่อหาทางลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วน และให้รัฐชะลอการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็น40%ในทุกช่วงราคาออกไปก่อน อีกทั้งรัฐบาล กำลังเตรียมจะออกกฎหมายเก็บเงินสมทบ จากยาสูบให้สปสช.มวนละ 30 สตางค์หรือเพิ่มขึ้นซองละ 6 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าบุหรี่จะขายบุหรี่ซองละ 60 บาทไม่ได้แล้ว ซึ่งถ้าราคาขายบุหรี่่่่่เกิน 60 บาท จะต้องเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 40 จากเดิมที่เสียเพียงแค่ร้อยละ 20 ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมอุตสาหกรรมยาสูบให้ยิ่งแย่ลงไปอีก โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า 50,000 ครอบครัว ที่จะได้รับผลกระทบทันที ทำให้เกษตรกรต้องขาดรายได้หลักที่นำไปเลี้ยงครอบครัวและใช้หนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในอาชีพยาสูบด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์