Uncategorized

ดร สะถิระ สส สัตหีบนำผู้มีใจเมตตาร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคให้ผู้สูงวัยผู้ยากไร้

ดร สะถิระ สส สัตหีบนำผู้มีใจเมตตาร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคให้ผู้สูงวัยผู้ยากไร้วันนี้ 31 ก.ค.62 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.ชลบุรี นาย ชิน แก้วสังข์ กำนันตำบลบางเสร่ นาย วิฑูรย์ สินสงวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ต.บางเสร่ พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เยาวชนจิตอาสากลุ่มเปิดหีบเปิดใจ และในทุกๆภาคส่วน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางเสร่ จำนวน 5 ครัวเรือน โดยยังได้มอบถุงยังชีพ พัดลม เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ในเบื้องต้น และได้สอบถาม เกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไปและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานช่วยเหลือสังคมในชุมชน

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับในวันนี้เป็นการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้สูงวัย ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางเสร่ โดยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีจิตศรัทธา นักเรียน เยาวชนจิตอาสากลุ่มเปิดหีบเปิดใจ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมในเชิงการช่วยเหลือเบื้องต้น พูดคุย ถามไถ่ปัญหา รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ และยังให้นักเรียนได้ร่วมมอบสิ่งของ ร่วมพูดคุย กับผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ยากไร้ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร ให้เปรียบเสมือนลูกหลานคนหนึ่งของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นเหมือนกำลังใจและปลูกฝังให้รู้จักการให้การ มีน้ำใจต่อกัน
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ประสงค์อยากเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม สร้างอาสาสมัครและพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ในความเป็น”อาสาสมัคร” นั้นไม่จำเป็นต้องลงแรงกายและเวลามากมายมหาศาลก็ได้ และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีสถานะทางสังคมแบบไหน ประกอบอาชีพอะไร ขอแค่มีจิตใจอาสาเพื่อส่วนรวมและมีเวลาน้อยนิดในแต่ละวันเพียงพอให้ได้ลงมือหยิบจับการเป็นอาสาสมัครในวันหยุดสุดสัปดาห์สักหนึ่งวันต่อสัปดาห์ คุณก็สามารถเป็นอาสาสมัครได้

 

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก