Uncategorized

พะเยา คึกคัก!!ขบวนแห่ นางสงกรานต์ กว๊านพะเยา

พะเยา คึกคัก!!ขบวนแห่ นางสงกรานต์ กว๊านพะเยา

วันที่ 13 เมษายน 2562 บรรยากาศ ขบวนแห่นางสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์กว๊านพะเยา เป็นไปอย่างคึกคัก โดยทางเทศบาล เมืองพะเยา ร่วมกับ 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ โดยเริ่มขบวน จากแยกหนองระบู ผ่านหน้าตลาดสด ไปตามถนน รอบกว๊านพะเยา ท่ามกลางผู้คน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วม สรงน้ำ พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงจำลอง (พระคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดพะเยา) พร้อมกับดูชมนางสงกรานต์ ของแต่ละชุมชน ที่เข้าร่วมขบวนแห่ กันอย่างคึกคัก สองฟากถนน ที่ ผู้คน ได้ใช้ น้ำ มารดสาด คนในขบวนและนางสงกรานต์ จนตัวเปียก กันไปถ้วนหน้า ท่ามกลางแสงแดด ร้อนระอุ นักท่องเที่ยว วัยรุ่นหนุ่มสาว ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนริมกว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองพะเยาได้จัดเตรียมอุโมงค์น้ำและซุ้มน้ำไว้รองรับ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

สำหรับขบวนแห่ หลังจากผ่านหน้าตลาดสดเมืองพะเยาไปสิ้นสุดบริเวณ หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา หลังจาก นั้น ทางเทศบาลเมืองพะเยาโดยนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกัน เปิด อุโมงค์น้ำและม่านน้ำ ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดทำขึ้น บนถนน ริมกว๊านพะเยา หน้าสวนสมเด็จย่า 90 ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าลอดซุ้มอุโมงค์น้ำ และสาดเล่นน้ำสงกรานต์ ในวันสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2562นี้

นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาลเมืองพะเยา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัด ก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญ จังหวัดพะเยาด้วย ที่จะต้องมีการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ด้วย..