Uncategorized

“ปี๋ใหม่เมืองเรืองนามต๋ามฮืตฮอยวัฒนธรรม” ทำบุญเสริมบารีสะเดาะเคราะห์ปี๋ใหม่เมือง 13 – 15 เม.ย.62 ที่ข่วงบุญสืบสานประเพณีล้านนาปีที่ 7 บริเวณข่วงประตูเชียงใหม่

“ปี๋ใหม่เมืองเรืองนามต๋ามฮืตฮอยวัฒนธรรม” ทำบุญเสริมบารีสะเดาะเคราะห์ปี๋ใหม่เมือง 13 – 15 เม.ย.62 ที่ข่วงบุญสืบสานประเพณีล้านนาปีที่ 7 บริเวณข่วงประตูเชียงใหม่

นายจรัล ชัยวงศ์ ประธานจัดงานในช่วงของวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ หรือคนล้านจะถือเป็นวันปี๋ใหม่ไทย ที่บรรดาญาติที่ไปทำงานจากต่างพื้นที่จะมารวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มีกิจกรรมต่างๆ และในปีนี้บริเวณข่วงประตูเชียงใหม่ ได้จัดข่วงบุญมาเป็นปีที่ 7 ภายใต้ชื่อ “ปี๋ใหม่เมืองเรืองนามต๋ามฮืตฮอยวัฒนธรรม” กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเทียว ประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ภายในงานจัดกิจกรรมงานบุญสรงน้ำพระ กราบพระขอพร ตักบาตรหุ่นปั้นเหมือน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจาก 4 ภาค ของประเทศไทย การแสดงพื้นบ้านย้อนยุด การแกะสลักเครื่องเงิน ตีเครื่องเงินจากช่างฝีมือวัวลาย การแสดงของศิลปินคนเมือง การอาบน้ำดำหัววันสังขารล่อง การประกอบอาหารคาว-อาหารในวันดา หรือวันเนาหรือวันเน่า การปั๋นปอนการสวดคาถาวันพญาวัน กิจกรรมประยุกต์ร่วมสมัยของชุมชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมาร่วมทำกิจกรรมข่วงบุญครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 นี้

 

อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าของแต่ละวันจะมีการสืบชะตาหลวงให้กับประชาชนมาร่วมทำบุญ พร้อมการปักตุง ก่อเจดีย์ทราย ทำบุญกับพระสงฆ์พร้อมไว้พระขอพรเสริมบุญเสริมบารมี ก่อนจะไปทำกิจกรรมหรือออกไปเล่นน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพราะหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จึงใช้ข่วงบุญนี้เป็นอีกหนึ่งที่จะให้ประชาชนตลอดจนนัก
ท่องเที่ยวได้มีโอกาทำบุญเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง.

https://youtu.be/-N8w0jG7L_E

(หมายเหตุแฟ้มภาพ) ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์