Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 ปรับแผนจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธกรณ์ และอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก

แม่ทัพน้อยที่ 3 ปรับแผนจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธกรณ์ และอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก สนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า(ศอ.ปกป.ภาค สน.) ร่วมวางแผนอำนวยการจัดกำลังสนับสนุนจังหวัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพร้อมยุทโธปกรณ์เต็มกำลัง เพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติการสนับสนุนการดับไฟ ลดจุด hotsport แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก โดยศูนย์การบินทหารบกลพบุรีสนับสนุนอากาศยาน MI 17 เพิ่มเติม อีก 2 ลำในการดับไฟ ภายหลังรับนโยบายเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรีแม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดเผยว่า วันนี้ได้สังการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร่วมกับหน่วยทหารในทุกพื้นที่จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยกำลังหลัก 6 ชุดปฏิบัติการ ชุดกองหนุน 2 ชุดปฏิบัติการประกอบด้วยกำลังพลนายสิบ ชุดปฏิบัติการรณรงค์ดับไฟป่าจาก กองพันและเจ้าหน้าที่ บก.ควบคุมกกล.รส.จว เข้าดำเนินการในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าที่เกิดจุด hotsport มากที่สุดเป็นการเร่งด่วนปฏิบัติการวันแรกตั้งแต่ 3 เม.ย.62
นอกจากนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.)ได้เปิดบัญชีเป็นการระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าและหมอกควันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน