Reporter&Thai Army

จังหวัดพะเยา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน,ฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00น.:จังหวัดพะเยา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน,ฝุ่นละอองในอากาศ โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)/ศูนย์ ปภ.เขต15 เชียงราย/สำนักงาน ปภ.จ.พะเยา และส่วนราชการ หน่วยงาน อปท.ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น ลดฝุ่นละอองในอากาศ นำรถต่อต้านการก่อวินาศกรรมและดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล พร้อมด้วยหุ่นยนต์ดับเพลิง(Robot) ทำการฉีดพ่นน้ำในพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพะเยา