วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “ปางช้างแม่สา” ดำนาปลูกข้าวเหนียวปีที่ 2 เพื่อเลี้ยงช้าง

“ปางช้างแม่สา” ดำนาปลูกข้าวเหนียวปีที่ 2 เพื่อเลี้ยงช้าง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่หมู่บ้านช้างของปางช้างแม่สา “The Chang Village” นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ได้จัดกิจกรรมการดำนาปลูกข้าวเหนียวเพื่อเลี้ยงช้าง ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จะมีเด็กๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านช้าง ที่เป็นลูกหลานของคนเลี้ยงช้าง ชนเผ่าปะหล่อง และกะยอ มาช่วยกัน โดยมีไฮไลต์ ที่เด็กๆอยากมีส่วนร่วมช่วยปลูกข้าวเลี้ยงช้าง และยังมีน้องช้างรุ่นเด็ก มาร่วมปลูกข้าวด้วย เนื่องจากครั้งนี้เป็นการปลูกข้าวเหนียวเลี้ยงช้างในปีที่ 2 เราจึงมีช้างสวยงามที่ถูกคัดเลือกมาร่วมงานด้วย รายชื่อช้างที่เข้าร่วม งาน จำนวน 9 เชือกได้แก่พลายน้อยช้างงายาว อายุ 35 ปี ควาญชื่อนายกร กว่าง, พังบุญมา อายุ 59 ปี ควาญชื่อ นาย ซออิ, พังมูล อายุ 51 ปีควาญชื่อ นายอนันต์, พังพูนทรัพย์ อายุ 11 ปี ควาญชื่อ นายชัยคำ, พังออร์ก้าอายุ 12 ปี ควาญชื่อ นายกำจร ตะติยา, พลายขุนศึกอายุ 4 ปี ควาญชื่อ นายบาน ละปาน, พลายขุนพลอายุ 4 ปี ควาญชื่อ นายซีน ละปาน, พังสร้อยฟ้าอายุ 3 ปี ควาญชื่อ นายพัฒนา และพังน้ำทิพย์ อายุ 3 ปี ควาญชื่อ นายมอญ โดยมีทีมงานปลูกข้าว ดำนา ประกอบด้วย ทีมควาญช้างและผู้ช่วย ชนเผ่าปะหล่องชาย หญิงและเด็กปะหล่อง รวม 28 คน ชนเผ่ากะยอ ชาย หญิง และเด็กกะยอ รวม 15 คน และพนักงานในปางช้างแม่สา โดนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 10.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด เริ่มพิธีกรรม โดยการบอกกล่าวแม่ธรณีเจ้าที่ พร้อมนำของเซ่นไหว้ โดยพ่อแก้ว ศรีหมอก เป็นเจ้าพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นเป็นการปักดำต้นกล้าข้าวเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง ลงในนาข้าว ซึ่งผลิตผลทั้งหมดหลังจากที่ต้นข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว จะได้นำจ้าวไปให้ช้างของปางช้างแม่สา โดยให้ควาญนำข้าวที่ได้ไปนึ่งให้สุก ปั้นเป็นก้อน ใส่เกลือ หรือผลไม้ เพื่อเป็นอาหารเสริมให้ช้างได้กินต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: