ผวจ.ร้อยเอ็ด และ นายก อบจ. ร้อยเอ็ด มอบเครื่อง Oxygen High Flowช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ในร้อยเอ็ด

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี ทพญ.ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาด นายเอกภาพ พลชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ
ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเครื่องช่วยหายใจออกชิเจนไฮโฟลว์(Oxygen High Flow) ราคา 250,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครอบครัวพลซื่อ โดย นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางรัชนี พลซื่อ มอบเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) ราคา 250,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
สถานการณ์แนวโน้มของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในภาวะวิกฤต จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการจัดหาเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) จำนวน 50 เครื่อง เพื่อนำมอบให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นเครื่องฯที่ใช้สำหรับช่วยหายใจแบบอัตราการไหลของอากาศสูง โดยเครื่องให้ออกซิเจน High Flow นี้จะเพิ่มความเข้มข้นของระดับออกซิเจนในร่างกาย เพื่อลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ผู้ป่วยโควิด โรคปอด และอื่นๆ เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ “บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020 2550 7017 7” หรือ โทร.043-518200 ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด