วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงปลุกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เผยหมอพื้นบ้านอำเภอภูสิงห์ต้มหมุนไพรต้านโควิด-19

ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงปลุกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เผยหมอพื้นบ้านอำเภอภูสิงห์ต้มหมุนไพรต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่สวนหมุนไพรต้านโควิด-19 อ่างเก็บน้ำวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวง วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ได้ร่วมกับนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ปลุกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดมีนายวีระ ดาวศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม สิบเอกธีรยุทธ มณีโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนคำบลไพรพัฒนา และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู๋สรวงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์ ร่วมในพิธี โดยใช้มาตรการตามแนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

หลังจากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงวัดไพรพัฒนา และนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมอพื้นบ้านตำบลไพรพัฒนา ต้มหมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19
พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู๋สรวงวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า หมอพื้นบ้านตำบลไพรพัฒนา ได้รับการคัดเลือกจากสาธารรสุขอำเภอภูสิงห์ ให้อบรมเรื่องหมุนไพรและได้รับใบประกาศนียบัตรมาเป็นที่เรียบร้อย และโอกาสที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมอพื้นบ้านจึงได้รวมกันนำภูมิปัญญาที่รู้นำเอาสมุนไพรมารวมก้นต้ม ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตำบลไพรพัฒนา ได้สูดดมและดื่มเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรากฏว่า ผลเป็นที่พอใจ สามรถยับยั้งการกระจายของโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาระยะเวลา 1 อาทิตย์ ตอบโจดได้ว่า ประชาชนที่ได้สูดดมและดื่มสมุนไพร ที่หมอพื้นบ้านนำมาให้ก็มีอาการดีขึ้นเป็นส่วนมาก
อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่เขตตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ได้มีพ่อค้านำกระชายบ้านและกระชายป่ามาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ในราคากิโลกรัมละประมาณ 50 บาท

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: