Uncategorized

ชมรมชาวใต้ศรีราชาจัดงานประเพณี “สารทเดือน10”

ชมรมชาวใต้ศรีราชาจัดงานประเพณี “สารทเดือน10”

วันนี้ เวลา 10.00 น.ที่วัดบ้านนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือน10 ของชมรมชาวใต้อำเภอศรีราชา โดยมีนายสุริยา แสงพงค์ ประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา ได้ร่วมกับสมาชิกชมรมชาวใต้อำเภอศรีราชาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พร้อมนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญ โดยเฉพาะขนม 5 อย่างที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเจาะหู และขนมกง ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการจัดขบวนแห่หมรับ พิธีทางสงฆ์ พิธีชิงเปรต การแสดงมโนราห์ ศิลปะการแสดงของภาคใต้ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการนำอาหารปักษ์ใต้ อาทิ แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น มาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานด้วย

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในฐานะประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา เปิดเผยว่า งานประเพณี“สารทเดือนสิบ” เป็นงานประเพณีที่ให้ชาวใต้ได้ร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทางชมรมชาวใต้ศรีราชาจึงจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสวนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้มาทำบุญร่วมกัน และเพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยไฮไลท์ ของงาน คือกิจกรรม แห่หมรับ และกิจกรรมชิงเปรต .นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือน10 ของชมรมชาวใต้อำเภอศรีราชา โดยมีนายสุริยา แสงพงค์ ประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา ได้ร่วมกับสมาชิกชมรมชาวใต้อำเภอศรีราชาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พร้อมนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญ โดยเฉพาะขนม 5 อย่างที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเจาะหู และขนมกง ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการจัดขบวนแห่หมรับ พิธีทางสงฆ์ พิธีชิงเปรต การแสดงมโนราห์ ศิลปะการแสดงของภาคใต้ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการนำอาหารปักษ์ใต้ อาทิ แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น มาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานด้วย

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในฐานะประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา เปิดเผยว่า งานประเพณี“สารทเดือนสิบ” เป็นงานประเพณีที่ให้ชาวใต้ได้ร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทางชมรมชาวใต้ศรีราชาจึงจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสวนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้มาทำบุญร่วมกัน และเพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยไฮไลท์ ของงาน คือกิจกรรม แห่หมรับ และกิจกรรมชิงเปรต .