Uncategorized

วัดประชานาถแหลมฉบังร่วมกับชมรมแสงตะวันชลบุรีและประชาชนผู้มีจิตศัรทธาจัดกิจกรรมใถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วัดประชานาถแหลมฉบังร่วมกับชมรมแสงตะวันชลบุรีและประชาชนผู้มีจิตศัรทธาจัดกิจกรรมใถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ก.ย 2562 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนชาวแหลมฉบังและใกล้เคียงร่วมพิธีใถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระอธิการปัญญา ปญญาธโร เจ้าอาวาสวัดประชานาถ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปรีชา วัฒนะวิเชียร ประธานชมรมแสงตะวันชลบุรี กล่าวรายงาน สำหรับพิธีใถ่โค เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษาในครั้งนี้คณะผู้จัดได้ให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัธทาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใถ่ชีวิตโคทั้งสิ้นจำนวน10ตัวลูกในท้องโคอีก2ตัว ขณะเดียวกัน ประธานพิธีนายกจินดา ถนอมรอด ได้ร่วมกับบรรดาเจ้าภาพในพิธีใถ่ชีวิตโคมอบโค(เพศเมีย)จำนวน 10 ตัว ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปเลี้ยงดู และร่วมปฏิญานตนว่าจะไม่นำโคที่ได้รับไปทำทารุณหรือนำไปขาย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาตามเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดงานพระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้มีจิตศัรทธาต่อไป