วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.32 อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ที่ได้นำอาหารม้า จำนวน 111 กระสอบ มามอบให้สมาชิกสมาคมรถม้าฯที่ได้รับม้าทั้ง 12 ตัว “1 เดือนผ่านไป ที่ ทบ.นำม้ามามอบให้ ทั้งพร้อมติดตามด้วยความใส่ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป….ตลอดเวลา”

มทบ.32 อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ที่ได้นำอาหารม้า จำนวน 111 กระสอบ มามอบให้สมาชิกสมาคมรถม้าฯที่ได้รับม้าทั้ง 12 ตัว “1 เดือนผ่านไป ที่ ทบ.นำม้ามามอบให้ ทั้งพร้อมติดตามด้วยความใส่ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป….ตลอดเวลา”

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาห่วงใยวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง ที่มีความเกี่ยวข้องกับรถม้า กอปรกับพิจารณาม้าสำหรับใช้งานของกองทัพบกที่สามารถช่วยเหลือ/มอบให้สมาชิกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปางนั้น ได้กรุณาอนุมัติการมอบม้า จำนวน 12 ตัว จาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดพิธีมอบม้าให้สมาชิกฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โพนี่แคมป์ บ้านพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯนั้น

ในการนี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 ได้อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่จาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ที่ได้นำอาหารม้า จำนวน 111 กระสอบ มามอบให้สมาชิกสมาคมรถม้าฯที่ได้รับม้าทั้ง 12 ตัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านอาหารม้าของสมาชิกฯเหล่านั้น พร้อมทั้งนี้ได้จัดสัตวแพทย์มาตรวจสุขภาพม้าด้วย ณ บ้านของผู้ที่ได้รับมอบม้า โดยหน่วยได้ประสานพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกไว้ทั้งสิ้น 7 พื้นที่ เพื่อลดความคับคั่งและยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สร้างความดีใจ อบอุ่นใจและขอบคุณกองทัพบกที่ได้ช่วยเหลือห่วงใยสมาชิกสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง เป็นอย่างดีต่อเนื่องเสมอมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: