Reporter&Thai Army Uncategorized

ไออุ่นดีๆจาก ทหารของประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทีม ลงพื้นที่มอบผ้าห่มสิ่งของให้ผู้ยากไร้ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

” ไออุ่นดีๆจาก ทหารของประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทีม ลงพื้นที่มอบผ้าห่มสิ่งของให้ผู้ยากไร้ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมด้วยกำลังพล และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย ร่วมกับ กำนัน, ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และผ้าห่มกันหนาวให้กับ นางสุกัญญา พูนประพันธ์ หรือ ติ๊ก อายุ 41 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68/4 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน และเป็นผู้พิการทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังคนเดียว และด้วยสายตาพร่ามัวเริ่มมองไม่เห็น ทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้นำผ้าห่มกันหนาว ห่มให้ผราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อประชาชน และได้ประสานส่วนราชการในพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือดูแลผู้ทุพพลภาพผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนมอบผ้าห่มกันหนาว กันถึงหน้าบ้าน พร้อมกับแจกผ้าห่ม ให้กับชาวบ้านด้วยตัวเอง ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ในครั้งนี้ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านพ้นจากปัญหาภัยหนาวไปได้ เพราะทุกรอยยิ้ม ทุกความสุข ที่เราได้รับล้วนเติมเต็มกำลังใจให้เราพร้อมเดินหน้าโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป