Uncategorized

โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์จิตอาสา จังหวัดกระบี่ 50 คนให้บริการทันตกรรม แก่ประชาชนจังหวัดกระบี่ 1,000 คน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์จิตอาสา จังหวัดกระบี่ 50 คนให้บริการทันตกรรม แก่ประชาชนจังหวัดกระบี่ 1,000 คน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

วันนี้ 21 สิงหาคม 2561 ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง. จังหวัดกระบี่ นายอภินันท ์เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เปิดกิจกรรม โครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ เพื่อประชาชนฟันดี ปี 2561 ที่ทางโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย นำโดย ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงหรณ์มหาวิทยาลัย 50คนออกมาให้บริการด้านทันตกรรม มีประชาชน จังหวัดกระบี่ ทั้งภิกษุสงฆ์ ประชาชนและนักเรียนในจังหวัดกระบี่. และอำเภอเหนือคลอง บริเวณใกล้โรงไฟฟ้ากระบี่ 1,000 คน ร่วมรับบริการ การถอนฟัน การขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน และตรวจสุขภาพฟัน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50 คน เป็นจิตอาสา เข้าช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ ทำฟัน ส่งอุปกรณ์เครื่องมือ ให้กับ ทันตแพทย์เป็นการสร้างการเรียนรู้ ตลอดการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ช่วงเช้า 09 .00-16.00 น หรือ จนเสร็จสิ้น จำนวนผู้เข้ารับบริการ โดยทางคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมอบใบรับรองการปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาทันตกรรม ให้ในครั้งนี้ด้วย
น.ส. นงนุช ไตรธเนศ. วิศวะกรระดับ 11 การไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวว่าการออกให้บริการด้านทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน แก่ประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่และอำเภอเหนือคลอง ในครั้งนี้ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ที่ได้เข้าถึง การ รับบริการด้านทันตสาธารณสุขช่วยสร้างการรับรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพช่องปาก ของประชาชนจังหวัดกระบี่และชุมชนอำเภอเหนือคลอง ใกล้โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณภาพที่ดีต่อไป
โดยมี นายไพรัตน์ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง กล่าวต้อนรับ

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน