Uncategorized

ตาก=ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตากเร่งดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ทรุดตัวหมู่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

ตาก=ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตากเร่งดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ทรุดตัวหมู่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างแขวงทางหลวงชนบทตาก(แม่สอด) เข้าไป เร่งดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ทรุดตัว จากการที่เกิดพายุฝนตกมาอย่างหนัก บริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทย=เมียนมาร์ ท้ายหมู่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่ง เบื้องต้นทางแขวงมางหลวงชนบทตาก ได้ดำเนินการนำหินมาเรียงกันริมตลิ่งข้างแม่น้ำเมยและอัดบดถนนให้แน่นราดยางแอสฟันท์ติคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งคาดว่าการดำเนินการ ซ่อมแซมชั่วคราวครั้งนี้ จะแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน จากนั้นและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างถาวรอีกครั้ง

///////////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน