นักแสดง-คนใจกุศลร่วมเดิน-วิ่่งช่วย 17 รพ.คึกคัก


นักแสดง-คนใจกุศลร่วมเดิน-วิ่่งช่วย 17 รพ.คึกคัก

P***นักแสดงและผู้ใจกุศลร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล” คึกคกกว่า 1 หมื่นคน นำรายได้มอบ 17 โรงพยบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นห่างไกล และจัดหาอุปกรณ์การแพย์ที่ขาดแคลน P****เมื่อเช้ามืดวันที่16 ธ.ค. 2561 นายจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรมการกองทุนเพื่อผู้ปวยและโรงพยาบาล ในนามมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน “ก้าวด้วยธรรม”เพื่อมอบเงินให้โรงพยาบาล17 แห่ง” ที่วัดวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนนอก โดยโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างเพื่อมอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์

P****กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศลครั้งนี้แบ่งออกเป็นองค์ต่างๆ องค์ที่ 1 ถึง องค์ที่ 17 เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลบุญถึง 18 องค์ โดยเริ่มกิจกรรมยง่ิใหญ่ในช่วงเช้าอากาศยามเช้าเป็นใจให้ชาวเดินและวิ่ง มีลมหนาวอ่อนๆ อากาศดีมากไม่ร้อน จำนวน นักวิ่ง นักเดิน ได้มาถึงบริเวณจุดสตาร์ตั้งแต่เวลา เวลา 04.00 น. เพื่อลงทะเบียนเตรียมตัว ร่วมภารกิจที่ยิ่งใหญ่งดงามกว่า 10,000 คน จนกระท่ังเวลา 05.15 น.เร่ิมปล่อยตัววิ่ง จากนั้น ห่างกัน 15 นาที เวลา 5.30 น. จึงปล่อยนักเดิน 5 ก.ก.ตรงตามเวลา P****สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้คนที่มีใจงามอุดหนุนบุญด้วยการซื้อเสื้อยึด“ก้าวด้วยธรรม” จากผู้ร่วมบริจาค และรายได้จากผู้สนับสนุน อาทิ บมจ.สหัฒน์, บริษัท เชอร์รา, IFCG รายใหญ่และอีกจำนวนมากมาย ต่างร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯ ช่วยเหลือ 17 รพ.เพื่อนำไปสร้างสาธาณะประโยชน์ให้ประชาชนที่ไม่มีทางเลือกยามเจ็บป่วยจะนำตัวเองและครอบครัวเข้าไปรักษา เนื่องจากมีอีกหลายๆโรงพาบาลมีปัญหาด้านเครื่องมือที่ขาดแคลน รอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ล่าช้ามาก คนป่วยไข้อาหารหนักๆไม่อาจรอได้มักเสียชีวิตไปก่อน ทางคณะแพทย์ต่างดีใจและเกิดกำลังใจ เมื่อทราบข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งก้าวด้วยธรรม เพื่อจะได้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิ์ภาพในการรักษาให้ประชาชน P****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมครั้งนี้นายสัญญา คุณากร และ นายสุวิกรม อัมระนันท์ ได้มาร่วมทำหน้าที่รับส่งนักวิ่ง เดินด้วยความคึกคัก โดยนายประชุม มาลีนนท์ ผู้บริหารไทยทีวีสี ช่อง 3 ให้การสนับสนุนทำบุญและร่วมบริจาค พร้อมส่งนักแสดงเข้าร่วมเดิน-วิ่ง ร่วมกับนักแสดงอื่นๆ อีกมากมาย